Tachtigjarige_oorlog_deel_1_willem_van_oranje_en_de_opstand_poster

80 Jaar Oorlog

Film / Tv-serie

80 Jaar Oorlog is een historische film over het begin van de 80-jarige Oorlog waarin Europa in opstand komt tegen de Spaanse koning Filips II.
Willem van Oranje, vooral bekend als Vader des Vaderlands, leidt tijdens deze oorlog de rebellen en tekent de onafhankelijkheidsverklaring in 1581.

Het grootste deel van zijn leven is Willem van Oranje loyaal aan de Spaanse koning Filips II en vecht hij aan zijn zijde. Maar Willem is mordicus tegen de Spaanse Inquisitie waarbij andere gelovigen (anders dan de Rooms Katholieken) naar de brandstapel worden gebracht en hij pleit voor vrijheid van geloof en godsdienst. De Spaanse koning is furieus en stuurt de Hertog van Alva, die bekend staat als de Slager van Vlaanderen, naar de Lage Landen met de opdracht de inquisitie nog gewelddadiger te handhaven.

Willems jongere broer Lodewijk van Nassau en goede vriend Hendrik, heer van Brederode, beginnen de Nederlandse opstand tegen de Spaanse koning en noemen de verzetsstrijders: Geuzen. Al gauw ontstaat er frictie tussen Willem en de Geuzen; Willem wil vrede en tolerantie, maar de Geuzen zijn vooral uit op wraak en willen gerechtigheid. Helaas voor Willem zal hij toch samen moeten werken met de Geuzen om deze oorlog te winnen en moet daarom zijn principes aan de kant zetten om te krijgen wat hij het liefste wil; een vrij en onafhankelijk Nederland, en daarvoor zet hij zelfs zijn eigen leven op het spel.

Genre: Historisch drama / Actie


terug naar home